Trajnime për studentë

 

Trajnim për studentët e Mjekësisë

Që prej vitit 2003, Fondacioni Shëndetësor ABC ofron një program të veçantë trajnimi për studentë mjekësie të Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës të vitit 3, 4, 5 dhe 6.

Këto sesione zhvillohen çdo javë dhe kanë karakter praktk, janë interaktive dhe përqëndrohen në konceptet dhe praktikën e kujdesit parësor dhe përqasjen e kujdesit ndaj pacientit.

Gjithashtu ofrohet edhe mundësi që studentët të kalojnë kohë në Qendrën Shëndetësore ABC për të parë në mënyrë të drejtpërdrejtë modelin e mjekësisë së familjes në kujdes parësor.

Qëllimet e këtij programi janë:

  1. Të prezantojë studentët e mjekësisë me konceptin dhe modelin e kujdesit parësor dhe të nxisë ata për të ndjekur një karrierë profesionale në kujdes parësor.
  2. Të ofrojë mundësi që studentët të mësojnë aftësitë bazë për diagnozën dhe menaxhimin e disa prej rasteve më të zakonshme klinike në kujdes parësor.
  3. Të frymëzojë dhe pajisë studentët për të ofruar një kujdes shëndetësor për personin në tërësi dhe për të integruar vlerat morale në ushtrimin e mjekësisë.
 Trajnimet e ardhshme rifillojnë në Tetor 2015 me fillimin e vitit të ri shkollor.

The Medical Internship Program

 

The Medical Internship Program

Since 2002 ABC Health Foundation offers an internship program 1-2 years for one of the graduated students from the Faculty of Medicine.

The internship program is focused on the basics of primary care and the ethical and moral values of medicine.

The interns (the doctors in training) see patients under the supervision of specialized family doctors here at ABC, they also participate in the weekly learning sessions, also take part in the programs offered by the community health team and are part in other training activities offered by the ABC Health Foundation.

The Goals of this Training are:

  1. Understanding and acting upon the principals of the family medicine and primary care .
  2. Developing the basic abilities of a doctor in physical examination, differential diagnoses, and the management of the clinical cases, seen in primary care.
  3. The development of the character of the doctor based on biblical teachings

Application:

The application for the 2017 Internship program is open:

Click Here to apply

The Physical Therapy Internship Program

 

The Physical Therapy Internship Program

In January 2017 ABC Health started a 1-year internship program for one of the graduated students from the Faculty of Physiotherapy.

Like the medical internship program, the PT intern learns about the ethical and moral values of patient care.

The interns (the PT in training) see patients under the supervision of Kathy Scott, PT, DPT here at ABC. They also participate in the weekly learning sessions and take part in the programs offered by the community health team and are part in other training activities offered by the ABC Health Foundation.