Trajnime për studentë

 

Trajnim për studentët e Mjekësisë

Që prej vitit 2003, Fondacioni Shëndetësor ABC ofron një program të veçantë trajnimi për studentë mjekësie të Fakultetit të Mjekësisë, Universiteti i Tiranës të vitit 3, 4, 5 dhe 6.

Këto sesione zhvillohen çdo javë dhe kanë karakter praktk, janë interaktive dhe përqëndrohen në konceptet dhe praktikën e kujdesit parësor dhe përqasjen e kujdesit ndaj pacientit.

Gjithashtu ofrohet edhe mundësi që studentët të kalojnë kohë në Qendrën Shëndetësore ABC për të parë në mënyrë të drejtpërdrejtë modelin e mjekësisë së familjes në kujdes parësor.

Qëllimet e këtij programi janë:

  1. Të prezantojë studentët e mjekësisë me konceptin dhe modelin e kujdesit parësor dhe të nxisë ata për të ndjekur një karrierë profesionale në kujdes parësor.
  2. Të ofrojë mundësi që studentët të mësojnë aftësitë bazë për diagnozën dhe menaxhimin e disa prej rasteve më të zakonshme klinike në kujdes parësor.
  3. Të frymëzojë dhe pajisë studentët për të ofruar një kujdes shëndetësor për personin në tërësi dhe për të integruar vlerat morale në ushtrimin e mjekësisë.
 Trajnimet e ardhshme rifillojnë në Tetor 2015 me fillimin e vitit të ri shkollor.

Progami i Internshipit Mjekësor

ProgramProgrami i Internshipit Mjekësor

Që nga viti 2002,  qendra shëndetësore ABC ofron një program internshipi që zgjat 1 deri në 2 vjet dhe aplikohet për një student i cili diplomohet nga Fakulteti I Mjekësisë.

 

Programi I internshipit fokusohet ne bazat e kujdesit parësor si dhe vlerat etike e morale të mjekësisë.

 

Doktorët e rinj,  gjatë trajnimit shohin pacientët teksa janë nën trajtimin e mjekëve të familjes specialistë të ABC, ata gjithashtu do marrin pjesë tek sesionet me mësime çdo javë, gjithashtu do marrin pjesë në programet e ofruara nga skuadra komunitetit të shëndetit dhe do jenë pjesë e aktiviteteve trajnuese të ofruara nga Qendra Shëndetësore ABC.

Qëllimet e këtoj trajnimi janë:

  1. Të kuptuarit dhe vepruarit mbi principet e mjekut të familjes dhe kujdesit parësor.
  2. Zhvillimi I aftësive bazë të një doktori në ekzaminimin fizik, diagnozat diferenciale, dhe menaxhimin e rasteve klinike, të cilat shihen në kujdesin parësor.
  3. Zhvillimi I karakterit të mjekut bazuar në mësimet biblike.

 

Programi i Internshipit të Fizioterapisë

Programi i Interhsipit të Fizioterapisë

Në Janar të vitit 2017 Qendra Shëndetësore ABC filloi një program trajnimi 1 vjeçar për një nga studentët e diplomuar nga Fakulteti I Fizioterapisë.

 

Ashtu si programi I intershipit mjekësor, një student I fizioterapisë mëson nën vrojtimin e Kathy Scott, PT, DPT e cila është pjesë e stafit të ABC. Ai/ajo gjithashtu do marrë pjesë në programet e ofruara nga skuadra e shëndetit në komunitet dhe do jenë pjesë e aktiviteteve trajnuese të ofruara nga Qendra Shëndetësore ABC.