Antoneta Zotaj

BiografiaDiplomuar si Mjeke e Përgjithshme nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, në 2004.Ka përfunduar një internship dy-vjeçar mbi Mjekësinë e Familjes në Fondacionin Shëndetësor ABC në 2006Ka kryer specializimin si Mjeke Familje në Departamentin e Mjekësisë së Familjes, Universiteti i Tiranës, 2013E licensuar nga Bordi i Mjekëve AmerikanëE certifikuar për ekografi për ekzaminimin abdominal,…

Details

Dr. Ledia Kaci

Diplomuar si Mjeke e Përgjithshme nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Mjekësisë, në 1999.E licensuar ne SHBA nga Bordi I Edukimit Mjeksor per Mjeket e Huaj (ECFMG) 2002E specializuar ne Mjekesi Interne dhe Pediatri ne SHBA dhe është licensuar nga Bordi i Mjekëve Amerikanë.Eksperience mbi 10 vjeçare në drejtimin e një qendre shëndetësore në SHBA.Ka…

Details